Indywidualne Spotkania Rozwojowe

Nigdy nie wiem z czego klient będzie chciał skorzystać pracując nad swoim tematem podczas indywidualnego spotkania rozwojowego.

Może wspierająca dla tej osoby okaże się praca z obrazami i słowami ( narzędzia firmy Points Of You: Punctum, The Coaching Game oraz Faces, dają do tego przestrzeń)

Możliwe też, że karty potrzeb i uczuć związane z Porozumieniem bez Przemocy pomogą dotrzeć do źródła zachowań, nad którymi zastanawia się klient.

Czasem by ktoś poczuł się lepiej, wystarczy obdarzenie go uważnym słuchaniem i wejście w empatyczną rozmowę.

Innym razem chodzi o to by stworzyć miejsce, w którym drugi człowiek, może wejść w twórcze wyrażanie siebie poprzez rysunek, kolaż czy inną formę sztuki.

Bywa naprawdę różnie.

Praca z klientem to żywa relacja, bycie w kontakcie, to bogactwo wymiany.
Cenię piękno różnorodności, którego mogę doświadczać w swojej pracy ❤️

W jakich obszarach udzielam wsparcia:

⭐️Budowanie bliskiej i zdrowej relacji z dzieckiem w oparciu o szacunek i empatię

Możemy między innymi porozmawiać o tym :

?W jaki sposób mówić dziecku o swoich granicach i jak dostrzegać granice dziecka?

?Co zrobić gdy dziecko się złości lub boi się, a my chcemy mu empatycznie towarzyszyć ?

?Co pomaga zobaczyć uczucia i potrzeby dziecka, które stoją za jego zachowaniem, by wejść w porozumienie z dzieckiem?

?Jak pracować nad zaufaniem do siebie jako rodzica i nie ulegać oczekiwaniom oraz presji ze strony otoczenia?

⭐️Budowanie porozumienia w związku:

?Jak pracować nad słyszeniem siebie nawzajem?

?Co pomaga, a co utrudnia wchodzenie w dialog w związku?

?W jaki sposób można zacząć komunikować swoje potrzeby i uczucia nie raniąc przy tym bliskiej osoby?

?Czy warto wypracowywać kompromis czy może pracować nad zmianą własnego nastawienia?

?Co pomaga zobaczyć perspektywę partnera/partnerki?

?Jak pracować z obawą przed odrzuceniem przez partnera/partnerkę i chęcią pokazywania się takim jakim się jest ?

⭐️Uwalnianie się z perfekcjonizmu oraz wchodzenie na drogę do autentycznego i odważnego życia całym sercem w oparciu o metodologię Brene Brown

Podczas spotkania możemy przyjrzeć się następującym tematom:

? Postrzeganie siebie, a przekonania na własny temat: kim naprawdę jestem?

? Oczekiwania innych kontra własne oczekiwania: którym chcę sprostać bardziej?

? Perfekcjonizm: co zyskuję, a co tracę przez dążenie do perfekcjonizmu?

? Własny odpoczynek i spokój i przynależność do siebie: jak o nie zadbać?

? Obserwacje, uczucia, potrzeby i strategie: jak wyrażać siebie w języku porozumienia bez przemocy?

? Jakie sposoby działania pomagają zadbać o prawdziwość w życiu?

Jeśli interesuje cię ta forma pracy ze sobą i chciałbyś/ chciałabyś porozmawiać ze mną na ważny dla ciebie temat to skontaktuj się ze mną:

tel: 512184274
mailowo: aleksandra@communitas.com.pl